இடுகைகள்

செப்டம்பர், 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

எனக்கே எனக்காக

படம்
  நான் தினமும் எழுதுவது  எனக்கே எனக்காக! நாள் தவறினாலும் நான் எழுதுவது தவறாது! படித்ததை எழுதுவேன்.. பார்த்ததை எழுதுவேன்! பிடித்ததை  எழுதுவேன்.. நினைத்ததை எழுதுவேன்! மனதில் தோன்றுவதை எழுதாமல் இருப்பதில்லை.. மனதினுள் இருப்பதையும் எழுதாமல் விட்டதில்லை! எனக்கு கிடைத்த அனுபவங்களையும் வாழ்வின் முக்கிய நிகழ்வுகளையும் வகையாக எழுதுகிறேன்! பரிசும் வேண்டேன்.. பாராட்டும் வேண்டேன்! பெருமையும் விரும்பேன்.. புகழும் விரும்பேன்! இன்றும் எழுதுகிறேன்.. நாளையும் எழுதுவேன்! எவருக்காகவும் அல்ல.. எனக்கே எனக்காக!

சத்தம்

படம்
  குழந்தையின் முதல்  அழுகை சத்தம்  தாய்க்கு மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் உயிர் சத்தம்! ***** சத்தம் இல்லாத இரவு! தித்திக்கும் முத்த சத்தம்! காதல் வாழ்வின் சொர்க்கப் படிகள்! முத்தத்திற்கும் சண்டை! சத்தமான முத்தமா! சத்தமில்லாத முத்தமா! நீ முதலிலா! நான் முதலிலா! சத்தமுள்ள முத்தத்தில்  கவிதை பிறக்குது! சத்தமில்லாத முத்தத்தில் காதல் பெருகுது! 

சத்தம்

படம்
குழந்தையின் முதல் அழுகை சத்தம்  தாய்க்கு மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் உயிர் சத்தம்! சத்தம் இல்லாத இரவு! தித்திக்கும் முத்த சத்தம்! காதல் வாழ்வின் சொர்க்கப் படிகள்! முத்தத்திற்கும் சண்டை! சத்தமான முத்தமா! சத்தமில்லாத முத்தமா! நீ முதலிலா! நான் முதலிலா! சத்தமுள்ள முத்தத்தில்  கவிதை பிறக்குது! சத்தமில்லாத முத்தத்தில் காதல் பெருகுது!   

நான்..

படம்
  ரசனை இருப்பதால் ரசித்து மகிழ்கிறேன் நான்..! தமிழைப் பிடிப்பதால் படித்து மகிழ்கிறேன் நான்..! சுவை அறிந்ததால் ருசித்து சாப்பிடுகிறேன் நான்..! அன்பை விரும்புவதால் சகமனிதரை நேசிக்கிறேன் நான்..! தமிழை நேசிப்பதால் மாம்ஸ்பிரஸ்ஸோவில்  எழுதுகிறேன் நான்..! நான் யார் என்று கேட்பவர்க்கு நான் சொல்லும் பதில்! நான் ஒரு பெண்! பெற்றோரின் செல்ல மகள்! உடன் பிறந்தோரின் அன்பு சகோதரி! அன்புக் கணவரின்  காதல் மனைவி! குழந்தைகளின் பாசமுள்ள அம்மா! பேரன் பேத்திகளின் நேசமுள்ள பாட்டி! அன்புத் தோழிகளின் உடன் பிறவா சகோதரி!