சத்தம்குழந்தையின் முதல் அழுகை சத்தம் 

தாய்க்கு மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் உயிர் சத்தம்!


சத்தம் இல்லாத இரவு!

தித்திக்கும் முத்த சத்தம்!

காதல் வாழ்வின்

சொர்க்கப் படிகள்!

முத்தத்திற்கும் சண்டை!

சத்தமான முத்தமா!

சத்தமில்லாத முத்தமா!

நீ முதலிலா!

நான் முதலிலா!

சத்தமுள்ள முத்தத்தில் 

கவிதை பிறக்குது!

சத்தமில்லாத முத்தத்தில்

காதல் பெருகுது! 


 


கருத்துகள்