மகிழ்ச்சிநம் உழைப்பும் நல்ல சொற்களும் நமக்கு மட்டுமன்றி அடுத்தவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருந்தால் மகிழ்ச்சி தானாக வரும்!

******


நேற்று நடந்ததை நம்மால் மாற்ற முடியாது..

நாளை நடக்கப் போவதும் நமக்கு தெரியாது..

இன்றைய பொழுது நம் கைகளில் உள்ளது..

ஒவ்வொரு கணத்தையும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வோம்!

அடுத்தவரையும் மகிழ்விப்போம்!


கருத்துகள்